Historie

Onze Landwinkel met de daaraan grenzende boomgaard is gelegen aan de Rotsestraat 2 in Overasselt. De grond waarop we telen is lichte rivierklei, een zogenaamde overslaggrond. Deze grond is ontstaan na de dijkdoorbraak in 1926 die pal achter onze boerderij heeft plaats gevonden. Door een groot gat, dat in de dijk was geslagen, stroomde het Maas-water over onze akkers en liet er een laag vruchtbare rivierklei achter, waarop onze boomgaard is ingeplant. In de jaren 60 teelde Harrie van Wagenberg senior al fruit op deze plek naast een gemengd agrarisch bedrijf van akkerbouw en melkkoeien. Vanaf 1990 is Harrie junior op het bedrijf gekomen, de koeien zijn verdwenen en de boomgaard werd uitgebreid met nieuwe soorten en de eerste perenbomen werden geplant.

De boerderijwinkel is steeds verder uitgebreid en diverse keren zijn er aanpassingen en verbouwingen geweest. In 2008 zijn we aangesloten bij de Landwinkel organisatie om een nóg completer en uitgebreider assortiment streekproducten te kunnen aanbieden.