Zomer in de boomgaard

In de zomer zijn er verschillende werkzaamheden zoals beregenen bij droogte, maaien, gewasbescherming, dunnen van bomen met teveel vruchten en bemesten. Ook worden de bomen in de zomer gesnoeid, in vaktermen heet dit de belichtingssnoei. Er worden takken gesnoeid die de weg van het zonlicht naar de vrucht belemmeren. Als het in de zomer te warm wordt (tropische dagen), moet het gewas daar tegen beschermd worden door middel van beregenen. Als dat niet gebeurt zal de vrucht verbranden en uiteindelijk verrotten.

Half augustus worden de eerste appels van het seizoen geplukt dit is de Delbarestivale.